Leverings- og handelsbetingelser


Opdateret: 01/12-2019

Disse handels- og leveringsbetingelser er gældende ved enhver aftale mellem UniQWeb.dk  og kunden. Det anbefales, at de som kunde læser betingelserne grundt igennem inden et køb. Køb af en service kan ske ved skriftlig og mundtlig accept. Kun ved skriftligt accept fra begge parter (UniQWeb & kunden), kan handels og leveringsbetingelser fraviges. Anvendelse. Almindelige handels- og leveringsbetingelser gælder for alle aftaler indgået med UniQWeb, CVR-nummer: 40 27 65 72

 

1. Generel information

1.1 UniQWeb er et moderne web- og marketing bureau, der hjælper opstartsvirksomheder og etablerede virksomheder med hjemmesider, webshops, grafisk design og online digital markedsføring. Vi laver primært komplette visuelle og digitale pakker, men vi hjælper også kunden efterfølgende med blandt andet vedligeholdelse af hjemmesiden, så Virksomheden kan udefra de forskellige services, som vi ydrer så kan man gå fra en idé til en komplet visuel eller digital pakke, hvor man yderligere kan få hjælp til online markedsføring af sin hjemmeside eller webshop.

1.2 Leverings- og handelsbetingelser gælder uanset om kunden bestiller produkter og/eller tjenesteydelser hos UniQWeb skriftligt, pr. telefon, e-mail, eller via UniQWeb.dk eller på anden måde, uanset kommunikationsform medmindre andet er aftalt mellem UniQWeb og kunden.

2. Tilbud

2.1 Alle tilbud fremsendt af UniQWeb har en gyldighed på 14 dage fra tilbuddet er sendt frem på mail, medmindre andet er aftalt mellem UniQWeb og kunden.

3. Vores produkt

3.1 UniQWeb udvikler og leverer hjemmesider og webshops baseret på CMS (Content Management Systemet) WordPress, samt webshops udviklet i WooCommerce eller Shopify. UniQWeb udarbejder og udvikler hjemmesider og webshops, så kunden kan gå fra skitser til et fuld funktionelt produkt, så kunden ender ud med en færdig løsning, som de er klar til at kunne bruge til deres virksomhed.

3.2 En løsning fra UniQWeb indebærer de funktionaliteter og muligheder som CMS Systemet WordPress, og shopmodulet WooCommerce & Shopify indebærer såfremt der ønskes funktionalitet, som standarderne ikke inkluderer. Vil det være at betragte som arbejde uden for vores standardaftaler og priser, og vil betragtes som et tilkøb. 

4. Betaling

4.1 Alle oplyste priser er angivet i valutaen danske kroner og er eksklusiv moms.

4.2 Betalingen skal seneste foregå den dag, som er fremsendt af fakturen, som angiver sidste betalingsdato. Som udgangspunkt har en forfaldsdatoen 8 dage efter fremsendt faktura. Medmindre andet er aftalt.

4.3 Ved ordre over 5.000 kr eksklusiv moms. Faktureres der i to rater. 1. Rate (50%) når opgaven igangsættes og 2. rate (50%) faktureres når kunden har godkendt det endelige produkt.

4.4 Ved betaling efter betalingsfristen på de 8 dages forfald tilskrives der et rentetilskrivning på 1,75% pr. påbegyndt måned, samt et rykkergebyr på 100,- DKK

5. Hosting

5.1 Hosting gennem UniQWeb, er igennem vores leverandør, der kan tilbyde kunden et webhotel, hvorpå kundens hjemmeside kan ligge og være tilgængelig. Webhotel gennem UniQWeb er vores databahandler aftale gældende for kunden. Se vores databehandleraftale her.

5.2 Registreringen af domænenavn sker ved tredjepart og er først endelig når kunden har modtaget bekræftelse fra registrator. Det første års domæneafgift er inkluderet i registreringen af webhotel gennem os, herefter afholder kunden selv beløbet til opretholdelse af domænennavn(e). UniQWeb registrerer domænet i kundens eget navn ved køb af webhotel.

6. Reklamation

6.1 UniQWeb yder 14 dages reklamationsret, hvor kunden har mulighed for at påpege mulige fejl og mangler, som ønsket udbedret. Perioden for reklamationsretten påbegyndes fra overdragelse af hjemmesiden.

7. Fortrydelsesret

7.1 Fortrydelsesret. Ved bekræftelse af en aftale mellem UniQWeb og kunden, har kunden ingen fortrydelsesret, men kun en reklamationsret ved fejl og mangler. Det fremgår af punkt 6.1.

8. Force majeure

8.1 UniQWeb kan ikke holdes ansvarlige for skade eller mangel på arbejde, der skyldes force majeure. Hvis leveringsfristen ikke kan overholdes grundet forhold som  vi hos UniQWeb ikke har kunne have forudset, da tilbuddet blev fremsendt, aftales en passende leveringsdato ved første kommende mulighed. UnIQWeb er ikke forpligtet til at betale erstatning under nogen omstændigheder såfremt fejllevering, manglende levering eller afbrydels.

9. Ansvar

9.1 UniQWeb er i intent tilfælde ansvarlig for kundens datatab, indirekte tab og følgeskader.

9.2 UniQweb fraskriver sig ethvert ansvar ved negativ omtale på kundens profil(er) på sociale medier.

9.3 UniQWeb fraskriver sig et hvert ansvar for det af kunden tilsendt materiale. Det er således kundens eget ansvar, at sørge for alt indhold og materiale overholder ophavsret, at man er berettiget til at bruge det, og man ikke træne eller bryder gældende lovgivning.

10. Rettigheder

10.1 UniQWeb har ejendomsret og immaterialret til resultatet af aftalen og tillægsaftalen, indtil sidste rate er betalt.

11. Andet referencer/cases

11.1 UniQWeb har ret til at bruge et et hvert projekt/opgave som reference og til salgsmateriale.

12. Værneting

12.1 Eventuelt tvister og uoverensstemmelser i samarbejde mellen UniQWeb og kunden vil det blive afgjort efter dansk ret med værneting i Odense byret.